Bilimsel Program
SAAT SALON A
09:00-09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Gülsen MERAL

Nütrigenetik ve Epigenetik Dernek Başkanı
Adnan YÜKSEL
Biruni Üniversitesi REKTÖRÜ
Burak DURUMAN
Türk Kanser Derneği Başkanı
09:30-10:00 Keynote Speaker:
Epigenetik ve Kanser Temel Biyolojisinin Klinik Uygulamalara Dönüştürmek
Mustafa CAMGÖZ
10:00-11:00 LONGEVITY MEDICINE VE ANTIAGING OTURUMU
Oturum Başkanları: Yıldıray TANRIVER, İlhan YAYLIM
10:00-10:20 Yaşlanmada İmmun Besinlerin Rolü
İshak Özel TEKİN
10:20-10:40 Epigenetik ve Yaşlanma
Abdullah OLGUN
10:40-11:00 Sporun Longevity Üzerine Etkisi
Murat AKSOY
11:00-11:15 Tartışma
11:15-11:30 KAHVE MOLASI
11:30-12:00 Keynote Speaker:
Epigenetik ve Farmakogenetik
Kenneth WHITE
12:00-13:20 KRONİK HASTALIKLARDA HASSAS TIBBIN ÖNEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: İshak Özel TEKİN, Abdullah OLGUN
12:00-12:20 COVID-19'un Ardından Olfaktör Disfonksiyonun Epigenetik Düzenlemesi
Elif Sibel ASLAN
12:20-12:40 Metabolik İlişkili Yağlı Karaciğer Hastalığında mtDNA Metilasyonu: İki Yönlü Bir Yol mu?
İkbal Agah İNCE
12:40-13:00 Metabolik Yağlı Karaciğer Hastalığında Genetik ve Epigenetik
Metin BAŞARANOĞLU
13:00-13:20 Detoksifikasyonda Genetik Testlerin Önemi
Serkan ŞENER
13:20-13:35 Tartışma
13:35-14:35 ÖĞLE YEMEĞİ
14:35-15:15 HASSAS TIBBIN HALK SAĞLIĞI BAKIMINDAN ÖNEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Elif Sibel ASLAN, E. Hülya YÜKSELOĞLU
14.35-14.55 Hassas Tıp ve Halk Sağlığında Güncel Değerlendirmeler
Verda TUNALIGIL
14:55-15:15 Yeni Nesil Sağlık Uygulamalarında 4K Yaklaşımı Nedir?
Sevgi UNVER
15:15-15:45 Keynote Speaker:
Farmakomikrobiyomikler: Mikrobiyom Bulut Belirsizliğinden Farmasötik ve Klinik Uygulamalara
Ramy. K. AZIZ
15:45-16:25 HASSAS TIPTA MİKROBİYOMUN ÖNEMİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Metin BAŞARANOĞLU, Serkan ŞENER
15:45-16:05 Keratokonuslu Hastalarda Korneal Bakteriyel Mikrobiyom
Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
16:05-16:25 Mikrobiyota Değişikliklerinin Epigenetik Mekanizmalar Üzerine Etkisi
Recep KEŞLİ
16:25-16:40 Tartışma
16.40-16.55 KAHVE MOLASI
16:55-17:25 Keynote Speaker:
Sürdürülebilirlik için Ekolojik Bilim Politikası
Semahat DEMİR
17:25-18:25 KANSER OTURUMU
Oturum Başkanları: Recep KEŞLİ, Sevgi ÜNVER
17:25-17:45 Kişiselleştirilmiş ve Hassas Tıpta Yeni Ufuklar: Kanserde Moleküler Hedeflere Yönelik Tedaviler
Muhammed Yunus ALP
17:45-18:05 Kanserde Epigenetik Beslenme
Ayşe OKAN
18.05-18.25 Kanserde Mikrobiyom ve Oksidatif Stres - İnflamasyon - Yaşlanmanın İlişkisi
Yıldıray TANRIVER
18.25-18.40 Tartışma
18.40-19.00 ÖZEL OTURUM
Oturum Başkanları: Gülsen MERAL, Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
18.40-19.00 Adli Bilimlerde Metilasyon Uygulamaları: Yaş Tayini
E. Hülya YÜKSELOĞLU
19.00-19.40 KİŞİYE ÖZEL DİYET PROGRAMLARINDA NUTRİGENETİK VE EPİGENETİĞİN YERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ayşe OKAN, Murat AKSOY
19.00-19.20 Kompleks Hastalıklarda Beslenme Paradigması
Esra ŞAHİN
19.20-19.40 Nutrigenetik Temelli Epigenetik Yaklaşım Ne Demek?
Gülsen MERAL
SAAT SALON A
09.00-10.40 KRONİK HASTALIKLARDA KİŞİYE ÖZEL NUTRİGENETİK VE EPİGENETİK YAKLAŞIM OTURUMU
Oturum Başkanları: Tayfun ALPER, Zühal KUNDURACILAR
09.00-09.20 Metilasyon Döngüsü Genetiği ve Güncel Yaklaşım
Elif Sibel ASLAN
09.20-09.40 Fibromiyaljide Genetik ve Epigenetik Faktörler:Karmaşık Yapbozu
Çözmek
Hicran DEMİR UŞAN
09.40-10.00 Obeziteye Nütrigenetik ve Epigenetik Yaklaşım
Esra ŞAHİN
10.00-10.20 Kardiyovasküler Hastalıklarda Nutrigenetik ve Epigenetik Yaklaşım
Savaş GÜR
10.20-10.40 Tek Gen Hastalıklarından Multifaktöriyel Hastalıklara:Genetik ve Epigenetik Yaklaşım
<Muhammed Yunus ALP
10.40–10.55 Tartışma
10.55-11.10 KAHVE MOLASI
11.10-12.10 HAMİLELİKTEN ERGENLİĞE SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN NÜTRİGENETİK VE EPİGENETİK YAKLAŞIM OTURUMU
Oturum Başkanları: Mehmet ÜNAL, Ümit ZEYBEK
11.10-11.30 İnfertilite ve Hamilelikte Nütrigenetik ve Epigenetiğin Önemi
Tayfun ALPER
11.30-11.50 Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ruh ve Beden Sağlığı İçin Nütrigenetik ve
Epigenetiğin Önemi
Gülsen MERAL
11.50-12.10 Kadın Sağlığına Bütüncül Bakışta Epigenetiğin Önemi
Zühal Dilek SANLI
12.10-12.25 Tartışma
12:25-13:25 ÖĞLE YEMEĞİ
13:25-14:45 SPOR VE FİZYOTERAPİDE GENETİK VE EPİGENETİK OTURUMU
Oturum Başkanları: Mustafa SOLAK, Muhammed Yunus ALP
13.25-13.45 Spor Performansında Genetik Testlerin Önemi
Ümit ZEYBEK
13.45-14.05 Egzersiz ve Epigenetik İlişkisi
Mehmet ÜNAL
14.05-14.25 Akciğer Hastalıklarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Epigenetik İlişkisi
Sema SAVCI
14.25-14.45 Fizyoterapide Epigenetik Yaklaşım
Zühal KUNDURACILAR
14.45-15.00 Tartışma
15.00-15.15 KAHVE MOLASI
15:15-16:15 ÇEVRE FAKTÖRLERİNİN EPİGENETİK MEKANİZMALARA ETKİSİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Yeşim MAKZUME, Sema SAVCI
15.15-15.35 D vitamini Eksikliğinin Genetik ve Epigenetik Açıdan Değerlendirilmesi ve Alerjik Hastalıklarda Nütrigenetik ve Epigenetik Yaklaşım
Gülsen MERAL
15.35-15.55 Apiterapinin Epigenetikte Önemi
Ali Timuçin ATAYOĞLU
15.55-16.15 Epigenetik Mekanizmalar Üzerinde Mindfulness Etkisi
Özlem Timirci Kahraman
16.15-16.30 Tartışma
16:30-17:10 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, SU VE TOPLUM SAĞLIĞI OTURUMU
Oturum Başkanları: Ali Timuçin ATAYOĞLU, Özlem TİMİRCİ KAHRAMAN
16:30-16:50 İklim Değişikliğinin Su ve Toplum Sağlığına Etkisi
Cem Polat ÇETİNKAYA
16:50-17:10 Toplum Sağlığında Alınması Gereken Önlemler Neler Olabilir?
Yıldıray TANRIVER
17:10-17:25 Tartışma
17:25–18.10 WORKSHOPLAR
WORKSHOP-1 Nefes Terapisi ve Medikal Yoga
Eğitmenler: Rüya ACAROĞLU, Aslıcan ÇAKKALKURT

Nefesin Epigenetik Önemi
Rüya ACAROĞLU
Medikal Yoga ve Epigenetik
Aslıcan ÇAKKALKURT
SAAT SALON E
8.00-15.00 Sözlü Bildiriler
ÖNEMLİ TARİHLER